M'agrades V!

Ateneu de les Arts. Viladecans

les àrees

L’oferta de l’Ateneu de les Arts, acabarà prenent diverses formes, per tal de diversificar-la i apropar-la a les necessitats i disponibilitat de la ciutadania. Aquestes diverses tipologies les podem agrupar en:

1. En funció de la durada i temporalització:
• Tallers de curs, amb una durada de tot un curs escolar.
• Tallers trimestrals, amb una durada de tres mesos.
• Cursos monogràfics, amb una durada màxima de dos mesos.
• Cursos intensius, amb una durada màxima de cinc dies.

2. En funció de les tipologies d’edat i grups específics:
• Activitats adreçades a públic infantil.
• Activitats adreçades a públic juvenil.
• Activitats adreçades a públic en general.
• Activitats adreçades a gent gran.
• Activitats adreçades a públic familiar.

3. En funció del nivell de coneixements previs:
• Activitats d’iniciació: sensibilització, iniciació als llenguatges artístics, amb molta proximitat a la ciutadania, primeres eines
  artístiques, aproximacions a l’experiència expressiva.
• Activitats de millora: creixement, aprenentatge continuat, eines per a l’assoliment de més satisfacció amb allò que fem per gust,
  garantir unes tècniques necessàries per la interpretació artística.
• Activitats d’excel·lència: aprofundiment, projecció, voluntat d’assolir l’excel·lència en els llenguatges artístics, debat, discussió i
  reflexió sobre la contemporaneïtat i les expressions artístiques, art i societat, art i ciutat.

4. En funció de les tipologies artístiques, en aquest cas establim una agrupació genèrica que ens dóna tres grans grups de disciplines artístiques:
• Música.
• Arts escèniques (teatre, dansa, circ i altres disciplines associades a l’escena).
• Arts visuals (arts plàstiques, visuals i audiovisuals).

Ajuntament de Viladecans
Generalitat de Catalunya
Pla Ponent 21